Certifierad Coach LedarStegen

Utbildningen ”Certifierad Coach LedarStegen” är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. 

För att officiellt få använda titeln ”Certifierad Coach LedarStegen” krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering.

Utbildningen tillhandahålls av PurpleTree AB och examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.

Som ”Certifierad Coach LedarStegen” får du rätten att använda LedarStegens utbildningsmaterial. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor.

Fakta om kursen ”Certifierad Coach LedarStegen”
Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader och är indelat i 3 delar. Del 1 består av en kunskapsdel, del 2 inriktas på att utveckla din förmågan att coacha andra ledare och skapa förändring baserat på LedarStegen. Del 3 utgörs av själva examinationen.

Utbildningsupplägg:

  • 2 utbildningsdagar (heldagar)
  • 6 gemensamma reflektionstillfällen via Skype
  • 6 individuella coachtillfällen via Skype
  • certifieringstillfälle med Bengt Savén (halvdag)

Mellan utbildningsdag 1 och 2 jobbar deltagarna med inlämningsuppgifter kopplade till förståelse av LedarStegens bärande modeller.
Mellan utbildningsdag 2 och certifieringstillfället jobbar deltagarna med att själva lära ut och coacha en egen adept (eller flera) i LedarStegen.


Utbildningarna erbjuds dels som öppna utbildningar och dels som företags- eller organisationsinterna utbildningar.

Nya kurser startas fortlöpande.
Kontakta PurpleTree för info om priser och aktuella utbildningar på: 
mail: tor@purpletree.se
telefon: 0708 - 69 25 00
eller via formuläret nedan