PurpleTree

Jag heter Tor Berggrund och jobbar som coach och utbildare inom ledarskap. 30 års erfarenhet av eget och andras chefskap har lett till följande övertygelser som Bengt Savén så väl uttrycker det i boken "LedarStegen"
 

"Ledarskap i arbetslivet handlar om att skapa samarbete. I ett riktigt bra samarbete stagnerar ingen. Tvärtom, varje individ bidrar allt bättre till helhetens bästa. Att sakta men säkert skapa ett sådant samarbete är ledarskapets kärna"

Sedan 2014 driver jag företager PurpleTree AB vars syfte är att stärka chefer som vill utvecklas både som ledare och som människa. (Det går nämligen hand i hand)

Ledarskap

Att leda medarbetare är både en förmån och ett stort ansvar. För att lyckas behöver du förstå vilka ledarbeteenden som lockar fram det bästa ur dina medarbetare. Jag utbildar i en ledarmodell som heter LedarStegen och den ger dig kunskaper och verktyg för att bli en allt bättre chef och ledare.

Jag är även ansvarig för utbildningen "Certifierad Coach LedarStegen" som är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grund-läggande modeller och verktyg. I dagsläget arbetar drygt hälften av de som certifierat sig som chefer inom privat eller offentlig verksamhet och resterande som fristående konsulter/coacher.
Som ”Certifierad Coach LedarStegen” får du rätten att använda LedarStegens utbildningsmaterial. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor.

 

Coaching

Har du själv en bra chef som kan utmana och stötta dig när det behövs?
I så fall är du lyckligt lottad. I annat fall kan en coach vara lösningen. Att sitta själv med alla frågor är enligt min erfarenhet både tungt och svårt och ger sämre resultat. Jag är utbildad coach, men framför allt har jag stor erfarenhet och ett genuint intresse av att lyssna och bidra.


För dig som ännu inte är bekant med vad coachning innebär så har jag lånat följande beskrivning från Wikipedia.

"Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål."

Definitionen är inte heltäckande, men ger en tydlig indikation på vad det handlar om. Som din coach hjälper jag dig lösa upp knutar och komma vidare där du fastnar. Att ha mig som coach skall vara utmanande, stöttande och väldigt givande.

Jag har jobbat som certifierad coach sedan 2014 och hunnit identifiera några typiska situationer där jag som coach har kunnat bidra till min klient:

Motivation    -  Av någon anledning är det inte lika stimulerande och roligt längre att vara chef! 
Utmaning       -  Som chef är det mitt jobb att utmana och stimulera mina medarbetare. Vem utmanar mig? 
Utveckling     -  Jag vill fortsätt utvecklas som människa och ledare!
Svåra beslut  -  Jag står inför ett svårt beslut och behöver hjälp att reda ut mina tankar!

Om du är nyfiken på vad en coach kan bidra med så är det bästa sättet att få reda på det att prova. 
Kontakta PurpleTree för info på: 
mail: tor@purpletree.se
telefon: 0708 - 69 25 00
 

LedarStegen

Sedan boken ”LedarStegen” av Bengt Savén, kom ut 2014 har många företag och organisationer upptäckt vilken unik ledarskapsbok det är. Den beskriver på ett handfast sätt vad bra ledarskap handlar om och hur det praktiskt tillämpas.
Sagt om boken
"Trots mina många år som chef har jag aldrig träffat på en bok som LedarStegen. Att coacha ledare har blivit så mycket lättare. LedarStegen har blivit som en bibel på vår avdelning." 
Jacob Kramer/Chef för verksamhetsutveckling, Länsförsäkringar
 
LedarStegen handlar om att leda samarbete, närmare bestämt om hur du som ledare kan skapa de förutsättningar, förmågor och attityder (FFA) som krävs för ert gemensamma arbete att leverera, förbättra och lära.

Bra ledarskap byggs på en grund av struktur och tuff omsorg. Det förstnämnda handlar om att med stöd av verktyg skapa arbetssätt som bidrar till bra samarbete och ledarskap. Det senare innebär att du som ledare både genuint bryr dig om varje medarbetare och kräver hennes personliga ansvar.
LedarStegens fem steg hjälper dig att utveckla ett modigare ledarskap på den grunden. 

LedarStegen passar i alla typer av organisationer. I centrum står bidragsstyrning och varje individs bidrag till samarbetet.

För mer information om boken och författaren.

Certifierad Coach LedarStegen

Utbildningen ”Certifierad Coach LedarStegen” är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. 

För att officiellt få använda titeln ”Certifierad Coach LedarStegen” krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering.

Utbildningen tillhandahålls av PurpleTree AB och examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.

Som ”Certifierad Coach LedarStegen” får du rätten att använda LedarStegens utbildningsmaterial. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor.

Fakta om kursen ”Certifierad Coach LedarStegen”
Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader och är indelat i 3 delar. Del 1 består av en kunskapsdel, del 2 inriktas på att utveckla din förmågan att coacha andra ledare och skapa förändring baserat på LedarStegen. Del 3 utgörs av själva examinationen.

Utbildningsupplägg:

 • 2 utbildningsdagar (heldagar)
 • 6 gemensamma reflektionstillfällen via Skype
 • 6 individuella coachtillfällen via Skype
 • certifieringstillfälle med Bengt Savén (halvdag)

Mellan utbildningsdag 1 och 2 jobbar deltagarna med inlämningsuppgifter kopplade till förståelse av LedarStegens bärande modeller.
Mellan utbildningsdag 2 och certifieringstillfället jobbar deltagarna med att själva lära ut och coacha en egen adept (eller flera) i LedarStegen.


Utbildningarna erbjuds dels som öppna utbildningar och dels som företags- eller organisationsinterna utbildningar.

Nya kurser startas fortlöpande.
Kontakta PurpleTree för info om priser och aktuella utbildningar på: 
mail: tor@purpletree.se
telefon: 0708 - 69 25 00
 
 

Våra erbjudanden

Vi erbjuder följande kategorier av tjänster. För ytterligare information och priser, kontakta Tor Berggrund på 
0708 - 69 25 00 eller tor@purpletree.se eller via Kontaktfliken.
 

UTBILDNING
Vi erbjuder utbildningar i LedarStegen på olika detaljeringsnivå. Från 1 till 5 dagar. Via CoachAkademin.se erbjuder vi öppna kurser.  Vi erbjuder också utbildningar på plats hos kunden. Dessa utbildningar kan anpassas efter kundens önskemål och offereas separat. Exempel på utbildningar vi erbjuder:

 • LedarStegen Bokcirkel
 • LedarStegen 1 dag
 • LedarStegen 5 dagar


PROGRAM
Våra program är upplagda som en kombination av utbildningspass, coachingssessioner och träningsperioder. Mellan utbildningstillfällena tränar deltagarna, med stöd av en certifierad coach, på LedarStegens 5 konktera steg till bättre samarbete.
Samtliga program följer  LedarStegens struktur, men kan anpassas efter kundens behov och önskemål. En extra effekt uppnår man genom att genomföra ett program med en hel ledningsgrupp. Därigenom ges tillfälle att skapa en gemensam standard för ledarskap.
Följande program erbjuds: 

 • LedarStegen första linjens chef 
 • LedarStegen högre chef  
 • LedarStegen ledningsgrupp 
 • Certifierad Coach LedarStegen  (program för dig som själv vill kunna utbilda och coacha andra i LedarStegen)


LEDARSTÖD
Jag och mina kollegor i Nätverket LedarStegen, erbjuder olika typer av ledarstöd till företag och organisationer. Från coachning till projektledning och "chef att hyra". Vi är samtliga certifierade coacher i LedarStegen och har lång erfarenhet av att leda medarbetare.
Exempel på uppdrag vi genomfört:

 • Ledarcoaching   
 • Utvecklingssamtal
 • Chef att hyra
 • Interims chef

INSPIRATION
Våra inspirationstjänster är tänkta att vara just det. Vi vill utmana och inspirera dig till ett nytt sätt att se på ledarskap.
Att vara chef skall var meningsfullt, utvecklande och givande!
Att ha en chef skall vara stimulerande, utmanande, ibland kanske jobbigt - men alltid utvecklande!
LedarStegen står för ett positivt synsätt på både chefskap och medarbetarskap och våra inspirationstjänster förmedlar just det. 
 • Inspirationsföreläsning 
 • Introduktion till LedarStegen 
 • Introduktion till LedarStegen för högre chefer 

Referenser

Företag och organisationer PurpleTree AB arbetat med
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 
Baz Hemservice AB
Decoflor
Eskilstuna Bowlingcenter
EXIN Bygg & Inredning i Västerås AB
Extendit Systemintegration AB
Finspångs kommun
Foltandvården Citykliniken
Framtida Assistans AB
Framtidsaccess AB
Försäkringskassan
Industri Partner AB
Kinad kommun
KonsultCarin AB
Kungsörs kommun
Kungsörs KommunTeknik AB
Malmö kommun
Maya-Lee Photography
Pigan AB
Quintus Technologies AB
Region Östergötland
SAAB AB
Sportive People AB
Whiskey Kalendern
YASKAWA Nordic AB
 

Kontakt

Tor Berggrund
+46 708 69 25 00
tor@purpletree.se

PurpleTree AB
Sjövägen 32   
736 92   Kungsör